Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

NMSJCH - volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15AODP Analytika odpadů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15APRM Aplikace radiačních metod česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15NUK1 Aplikace radionuklidů 1 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
15ASCH Astrochemie
Martin Ferus 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16BAF Biochemie a farmakologie
 
Předmět není vypsán
15CHL1 Chemie léčiv
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15CHJE Chemie provozu JE ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CHRP Chemie radioaktivních prvků ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15FCH5 Fyzikální chemie 5 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie
Petr Pompach 
česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
15HCHE Hydrochemie
Vladimír Sýkora 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15HYPE Hydrologie a pedologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15INS2 Instrumentální metody 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ISY Izotopové syntézy ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15LMB Laboratoř z mikrobiologie
Kateřina Demnerová 
KZ 4 0+6 Předmět je vypsán
15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15OFKL Obecná farmakologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ZOCH Ochrana životního prostředí ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15PRAM Praktikum z radioanalytických metod KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16RAO Radiační ochrana
 
Předmět není vypsán
16RBIO Radiobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RDFM Radiofarmaka 1 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RFM2 Radiofarmaka 2
Ján Kozempel, Marek Moša, Martin Vlk 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01SM Statistické metody a jejich aplikace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15STA Strukturní analýza 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15STA2 Strukturní analýza 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TJM Technologie jaderných materiálů
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TRF Technologie radiofarmak ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TZO Technologie zpracování odpadů
Martin Kubal 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TZRCH Teoretické základy radiační chemie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TOX Toxikologie
 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 česky Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
15UFCB Úvod do fotochemie a fotobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015327-NMSJCHVP.html