Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

NMSAMSM volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů česky Předmět je vypsán
01MADR Analýza čtená podruhé
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
18AMTL Aplikace MATLABu česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
18SQL Aplikace SQL česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
01ASY Asymptotické metody česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
18DATS Dekompozice databazových systémů
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
01DRO2 Dynamické rozhodování 2 česky Předmět je vypsán
01FIMA Finanční a pojistná matematika česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
01HBM Hierarchické bayesovské modely česky Předmět je vypsán
01LOM Logika pro matematiky
 
česky Předmět není vypsán
01MKI Management, komunikace a inovace
 
česky Předmět není vypsán
01MAL Matematická logika
Petr Cintula 
česky Předmět není vypsán
01MLO Matematická logika
 
česky Předmět není vypsán
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů česky ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
01MBI Matematické techniky v biologii a medicíně KZ 3 2+1 Předmět je vypsán
01PDR Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic
 
česky Předmět není vypsán
01NELI Nelineární programování
 
česky ZK 4 3P+0C Předmět není vypsán
01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1 česky Předmět je vypsán
01PALG Pokročilá algoritmizace česky Předmět je vypsán
01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
01SSI Sociální systémy a jejich simulace česky Předmět je vypsán
01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01SVK Studentská vědecká konference česky Předmět je vypsán
01NEUR2 Teoretické základy neuronových sítí česky Předmět je vypsán
01TEH Teorie her ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01ZSIG Zpracování diagnostických signálů
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 česky Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
01ZTG Základy teorie grafů
 
česky Předmět není vypsán
01UBIO Úvod do bioinformatiky
 
česky KZ 2 2 Předmět není vypsán
01UKRY Úvod do kryptologie
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015187-NMSAMSMVP.html