Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

NMSAMSM - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů česky Předmět je vypsán
01BAPS Bayesovské principy ve statistice česky Předmět je vypsán
01DRO1 Dynamické rozhodování 1
 
česky Předmět není vypsán
01HBM Hierarchické bayesovské modely česky Předmět je vypsán
01KTVE Konferenční týden výzkumu, exkurze
 
česky Z 1 5dní Předmět není vypsán
01MMDS Matematické modely dopravních systémů
 
česky Předmět není vypsán
18MMC Metoda Monte Carlo
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
01MEX Modelování extrémních událostí
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1 česky Předmět je vypsán
01REGA Regresní analýza dat
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01REAN Regresní analýza dat
 
česky Předmět není vypsán
01SSI Sociální systémy a jejich simulace česky Předmět je vypsán
01SSS Sociální systémy a jejich simulace
 
česky ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
01SKE Spolehlivost systémů a klinické experimenty česky KZ 3 2+0 Předmět je vypsán
01TEH Teorie her ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01TIN Teorie informace česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01NAH Teorie náhodných procesů ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
01VPF Vybrané partie z funkcionální analýzy
 
česky Předmět není vypsán
01VPFA Vybrané partie z funkcionální analýzy
 
Předmět není vypsán
01VUAM1 Výzkumný úkol 1 Z 6 0+6 Předmět je vypsán
01VUAM2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
01ZLIM Zobecněné lineární modely a aplikace
 
česky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01ROZ1 Zpracování a rozpoznávání obrazu 1
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015187-NMSAMSMPP1.html