Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP nav.prez.TR 16/17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14Y2C1 CATIA I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2CS Citlivost soustav
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2DN Dopravní psychologie v německy mluvících zemích
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2FZ Fyzikální základy vlastností materiálů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2HS Historie silniční dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2HP Hygiena dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2IS Inteligentní systémy v poštovních službách
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y2KV Karosérie motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2LS Letové provozní služby
 
česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
11Y2LG Logika inženýrského myšlení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2MK Marketing v letecké dopravě česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
18Y2MP Metoda konečných prvků a její aplikace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2MK Metody kvality v oblasti dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2MD Metody regulace a prognózy dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y2MM Mobilita malých sídel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y2MZ Modernizace železničních tratí a stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2MH Měření a modelování hluku z dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2OP Objektově orientované programování v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2PT Potraviny v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
22Y2PS Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y2PR Predikce časových řad
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y2PJ Programovací jazyk C++
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PH Programování CAD rozhraní
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y2PM Programování v programovém systému MATLAB
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2PP Právo a provoz v letecké dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
12Y2RD Realizace dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2ST Speciální technologie v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2SJ Síťová tvorba jízdních řádů na železnici
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2TS Technik v současné společnosti
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2UD Udržitelná doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2VZ Vedení a rozvoj lidských zdrojů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y2VR Vypořádání rizik v inženýrských oborech česky Předmět je vypsán
18Y2VC Výpočtová mechanika v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y2UB Úrazová biomechanika a bezpečnost
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 28. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015008-Y2-NPTR_16_17.html