Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

3. sem. bak. PRE 17-18 povinné předměty (SČS) (bez Fyziky; v 1.sem. se NEzapsali 14DB)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
623BDIS Bezpečnostní technologie dopravních a informačních systémů
 
česky KZ 3 2+0 Předmět není vypsán
615JZ1A Cizí jazyk - angličtina 1 česky Z 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
614DATS Databázové systémy česky KZ 2 1P+1C+10B Předmět je vypsán
615DPLG Dopravní psychologie česky Z 2 2P+0C+6B Předmět je vypsán
612MDE Modely dopravy a dopravní excesy česky Z,ZK 3 2P+1C+8B Předmět je vypsán
612PPOK Projektování pozemních komunikací česky KZ 3 1P+2C+10B Předmět je vypsán
618PZP Pružnost a pevnost česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
617TGA Teorie grafů a její aplikace v dopravě česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
620UITS Úvod do inteligentních dopravních systémů česky Z,ZK 7 3P+2C+20B Předmět je vypsán
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014685-3S_PRE_17-18_P.html