Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

ICTM povinné 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBTALP Algoritmizace a programování
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTAJ1 Angličtina I
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
17PBTAJ2 Angličtina II
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
17PBTAJ3 Angličtina III
 
česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
17PBTAJ4 Angličtina IV
 
česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
17PBTBP Bakalářská práce česky KZ 11 11C Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBTDAS Datové sítě
 
česky Z,ZK 4 2C Předmět není vypsán
17PBTFY1 Fyzika I
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTFY2 Fyzika II česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTITT Informační technologie
 
česky Z,ZK 4 2P Předmět není vypsán
17PBTITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTKPZ Komunikace a prezentace ve zdravotnictví česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBTLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTNET Neurotechnologie česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTNPC Normy, legislativa, právo a certifikace zdravotnické techniky
 
česky KZ 4 1P Předmět není vypsán
17PBTOPS Operační systémy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTVEZ Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
17PBTZNM Praktické základy numerických metod česky KZ 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBTPR1 Projekt I
 
česky KZ 6 12C Předmět není vypsán
17PBTPR2 Projekt II česky KZ 6 6C Předmět není vypsán
17PBTPR3 Projekt III
 
česky KZ 10 12C Předmět není vypsán
17PBTPR4 Projekt IV česky KZ 6 6C Předmět není vypsán
17PBTPR5 Projekt V česky KZ 11 11C Předmět je vypsán
17PBTTCS Technika číslicových systémů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTTEL Teoretická elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTVBI Virtuální bio-instrumentace
 
česky KZ 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBTPOD Základy podnikání v ČR a ochrana duševního vlastnictví
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBTPSM Základy programování a simulace v Matlabu
 
česky Z,ZK 4 2C Předmět není vypsán
17PBTSI1 Základy softwarového inženýrství I.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTSI2 Základy softwarového inženýrství II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTMAS Úvod do mobilních aplikací a systémů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTUTM Úvod do telemedicíny
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTZAK Úvod do zabezpečení a aplikované kryptografie
 
česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 1. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013586-17PBT_POV_16.html