Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.sem.bak.prez. 13/14

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17EDOT Ekonomika, doprava, telekomunikace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11MVP Matematická analýza funkcí více proměnných
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
18MRI2 Materiály 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11PT Pravděpodobnost
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PKD Projektování kolejové dopravy
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
18ST Statika
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14SIAP Sítě a protokoly
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17TDL Technologie dopravy a logistika
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět je vypsán
20UIS Úvod do inteligentních dopravních systémů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14UPRO Úvod do programování
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013425-2.S.BP_13_14.html