Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

6. sem. PRE DOS 14-15 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
617DAS Dopravní a spojové právo
 
česky Z 1 2+0 Předmět není vypsán
612ECO Ekologie
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
617ERP Ekonomika a řízení podniku
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
617GEDS Geografie dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
622PSN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
612PPMK Provoz a projektování místních komunikací
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
618TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612VDSR Veřejná doprava v sídlech a regionech
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
612ZAPR Základy architektonického projektování
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012486-6S_P_DOS_14-15_P.html