Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

5. sem. PRE DOS 14-15 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
614DB Databázové systémy
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
614DIVT Dopravní inženýrství s podporou výpočetní techniky
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
616DOPY Dopravní prostředky
 
česky KZ 3 3+0 Předmět není vypsán
612MKDP Městská kolejová doprava
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
617TGA Teorie grafů a její aplikace v dopravě česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
622UAN Úvod do analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 1P+2C Předmět není vypsán
612ZELP Železniční provoz česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30011245-5S_P_DOS_14-15_P.html