Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

PŘKS povinné 15

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPAK Anglická konverzace česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBPAOT Anglická odborná terminologie česky KZ 3 0P+2S Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBPBPS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
Jiří Baloun 
česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPCHB Chemie pro bakaláře
 
česky Z 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBPCNP Civilní nouzová připravenost česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPDTX Drogy a toxikomanie česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBPENV Environmentální bezpečnost česky KZ 3 2P Předmět je vypsán
17PBPEKRA Etika krizového řízení
 
česky Z 3 1P Předmět není vypsán
17PBPFBA Fyzika pro bakaláře česky Z 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBPHKP Havarijní a krizové plánování česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPHAE Hygiena a epidemiologie česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBPISV Informační systémy v krizovém řízení česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBPITT Informační technologie a telemetrie česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPIZS Integrovaný záchranný systém česky Z,ZK 4 1P+1S Předmět není vypsán
17PBPKPS Komunikační prostředky IZS
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
17PBPKSS Krizové situace v silničním provozu česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
17PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
17PBPKM Krizový management česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPLVK Letní výcvikový kurz česky Z 2 5XD Předmět není vypsán
17PBPLZKS Lidské zdroje a krizové situace česky Z 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PBPLG Logistika česky KZ 3 1P+1S Předmět není vypsán
17PBPMKR1 Management a krizové řízení I
 
česky Z 4 2P Předmět není vypsán
17PBPMKR2 Management a krizové řízení II. česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
17PBPMB Matematika pro bakaláře
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBPMVP Metodologie výzkumné práce česky Z 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBPOZR Obecné základy řešení havarijních a krizových situací
 
česky Z,ZK 4 1P+1S Předmět není vypsán
17PBPOB Objektová bezpečnost česky KZ 3 2P Předmět je vypsán
17PBPOPR1 Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy) česky Z 2 4XT Předmět není vypsán
17PBPOPR2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS) česky Z 3 4XT Předmět je vypsán
17PBPOZP Organizace záchranných prací česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PBPPOK Prevence a odhalování kriminality česky Z 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBPPMU Prevence mimořádných událostí česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBPPTP Profesní taktická příprava česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
17PBPPKS Psychologie v krizových situacích česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBPPPP Předlékařská pomoc a péče česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBPRO Radiační ochrana česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
17PBPSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 2 1S Předmět je vypsán
17PBPSL Soudní lékařství česky ZK 4 1P Předmět je vypsán
17PBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
17PBPTER Teorie rizik česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPTR Terorismus česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PBPTPR Týmový projekt česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17PBPTV1 Tělesná výchova I.
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
17PBPTV2 Tělesná výchova II.
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
17PBPTV3 Tělesná výchova III. česky Z 1 2C Předmět je vypsán
17PBPTV4 Tělesná výchova IV
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
17PBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
17PBPZBP Zpracování bakalářské práce česky Z 1 8C Předmět je vypsán
17PBPZKM Zvláštnosti komunikace při MU česky Z 2 1S Předmět není vypsán
17PBPZEK Základy ekonomiky krizového řízení česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
17PBPZIT Základy informačních technologií
 
česky KZ 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBPZNZ Základy nauky o zbraních a munici česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBPZPR Základy pyrotechniky česky KZ 3 1P Předmět je vypsán
17PBPZRRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens česky ZK 3 1P Předmět není vypsán
17PBPZS Základy somatologie
 
česky ZK 4 4P Předmět není vypsán
17PBPZTS Základy teorie státu a práva
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
17PBPZTX Základy toxikologie česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PBPZZT Základy záchranářské techniky česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010166-17PBP_POV_15.html