Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory Courses of Bc. Branch Security and Information Technology, in English, Version 2015

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-APS.1 Architectures of Computer Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-HWB Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PAI Law and Informatics
 
anglicky ZK 3 2P Předmět není vypsán
BIE-BEK Secure Code
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SSB System and Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ADU.1 Unix Administration
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ADW.1 Windows Administration anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010066-BIE-PO-BIT.2015.html