Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP pro PREZ DOS+MED 14-15 (ZS+LS+ZS)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
617Y1AF Alternativní formy financování dopravních projektů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
614Y1AV Animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1DZ Dopravní zbožíznalství
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
615Y1DZ Dějiny železniční dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1OF Osobní finance česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
617Y1PM Personální management česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
613Y1PM Personální management
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
614Y1PM Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
612Y1PD Posuzování dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1PG Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1PU Provozní uspořádání stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1PC Pěší a cyklistická doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1ST Simulace Titan
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1SU Správa a údržba pozemních komunikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1VD Vodní doprava a přeprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
616Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1ZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30009725-PVP_PRE_14-15.html