Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

4. sem. PREZ DOS 14-15 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
612DPZ Dopravní průzkumy
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
618KIAD Kinematika a dynamika
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
611MSP Modelování systémů a procesů česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
611MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
622MMT Měřící metody a technika v dopravě
 
česky KZ 3 2+2 Předmět není vypsán
612OMHD Organizace a řízení městské hromadné dopravy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
614PPD Počítačová podpora dopravního projektování
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
612SDK Silnice, dálnice a křižovatky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30009685-4S_P_DOS_14-15_P.html