Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

1. sem. PRE 13-14 povinné předměty (spol. část studia)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
617E Ekonomie
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
611GIE Geometrie česky KZ 3 2P+2C+12B Předmět je vypsán
614KSP Konstruování s podporou počítačů česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
611LA Lineární algebra česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
611MTA Matematická analýza
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
618MRI1 Materiály 1
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
618TTED Tvorba technické dokumentace
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
612ZADI Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
614ZINF Základy informatiky
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
621ZLD Základy letecké dopravy
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
622UN Úvod do nehod v dopravě
 
Z 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 2. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30009685-1S_PRE_13-14_P.html