Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

5. sem. KOMBI 13-14 povinné předměty (obor MED)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
614DB Databázové systémy
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
617DNV Doprava nebezpečných věcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
617FIF Finance a financování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
623KM Krizový management
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
617LOS Logistické systémy
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
617MSTP Malý a střední podnik
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
617PDO Projektování dopravní obslužnosti
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
617TCHR Technika cestovního ruchu
 
česky Z 1 2+0 Předmět není vypsán
617TGA Teorie grafů a její aplikace v dopravě česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30007266-5S_KOMBI_13-14_P.html