Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

2. sem. PRE 12-13 povinné předměty (spol. část studia)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
613EDOT Ekonomika, doprava, telekomunikace
 
KZ 2 Předmět není vypsán
611FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
611MVP Matematická analýza funkcí více proměnných
 
Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
618MRI2 Materiály 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
611PT Pravděpodobnost
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
612PKD Projektování kolejové dopravy
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
618ST Statika
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
614SIAP Sítě a protokoly
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
617TDL Technologie dopravy a logistika
 
Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
600TVC2 Tělesná výchova 2
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
620UIS Úvod do inteligentních dopravních systémů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
614UPRO Úvod do programování
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006601-2S_PRE_12-13_P.html