Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMI kombi PV 2. semestr 13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17KBIAZI Aplikovaná zdravotnická informatika
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17KBIFY2 Fyzika II.
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17KBIMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17KBINMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006342-17KBI_PV_2S.html