Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

4.sem.MED bak.prez 12/13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17EM Ekonomicko matematické modely
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13EDTP Ekonomika a řízení dopravních a telekomunikačních procesů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17GEDS Geografie dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
13HG Hospodářská geografie
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
18KIAD Kinematika a dynamika
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
13MVD Marketing v dopravě
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
17MEKA Metody ekonomických analýz česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
11MSP Modelování systémů a procesů česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
17RIP Řízení projektu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30005481-4.S.BPMED_12_13.html