Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

VP-bak.komb.ME od 05/06

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11YAS Adaptivní systémy
 
Předmět není vypsán
17W1AF Alternativní formy financování dopravních projektů
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
17W1BB Banky a bankovní systémy
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
15W1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
17W1DN Doprava nebezpečných věcí
 
česky Předmět není vypsán
17W1DG Dopravní geografie
 
česky Předmět není vypsán
17W1DP Dopravní politika a strategie
 
česky Předmět není vypsán
17W1DZ Dopravní zbožíznalství
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
15W1DU Dějiny umění a společnost
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
15W1DZ Dějiny železniční dopravy
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
13W1EA Ekonomicko-energetická analýza pozemní dopravy
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
13W1EP Ekonomika a management pošty
 
česky Předmět není vypsán
15W1EH Evropská integrace v historických souvislostech
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
15W1FD Francouzské reálie a doprava
 
česky Předmět není vypsán
17W1HO Heuristické metody v optimalizačních úlohách
 
česky Předmět není vypsán
15W1HL Historie civilního letectví
 
česky Předmět není vypsán
15W1HD Historie městské hromadné dopravy
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
13W1HG Hospodářská geografie
 
česky Předmět není vypsán
15W1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
16WKV Karosérie vozidel
 
Předmět není vypsán
13W1KM Krizový management v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
15W1LU Logika inženýrského úsudku
 
česky Předmět není vypsán
17W1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
13W1MR Manažerské rozhodování
 
česky Předmět není vypsán
11W1MM Matematické modely v ekonomii
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
17W1ND Námořní doprava
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
15W1OC Osudové okamžiky Čechů
 
česky Předmět není vypsán
13W1PM Personální management
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
13W1PD Podíl dopravy v řízení cestovního ruchu
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
16W1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
12W1PC Pěší a cyklistická doprava
 
česky Předmět není vypsán
13W1SM Simulace MESE
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
13W1TC Technika cestovního ruchu
 
česky Předmět není vypsán
16W1TJ Technologické aspekty jakosti
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
16W1TR Teorie řízení drážních vozidel
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
16W1TZ Transportní zařízení
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
12W1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
12W1VD Vodní doprava a přeprava
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
17W1ZC Zajišťování dopravy v cestovním ruchu
 
česky Předmět není vypsán
16W1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10410905-VP-B-KOMB.OD_05_06.html