Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

VP-bak.prez.AI,ME,DS od 05/06

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16Y1AV Aerodynamika silničních vozidel
 
česky Předmět není vypsán
17Y1AF Alternativní formy financování dopravních projektů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1AN Analýza silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1A1 Analýza silničních nehod 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1A2 Analýza silničních nehod 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1AM Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1AV Animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1AP Automatizace v poště
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1BB Banky a bankovní systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1BE Bezbariérová doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1BLD Bezpečnost letecké dopravy
 
česky Předmět není vypsán
15Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
13Y1BC Burzy a cenné papíry
 
česky Předmět není vypsán
17Y1BC Burzy, cenné papíry a investiční společnosti
 
česky Předmět není vypsán
17Y1DN Doprava nebezpečných věcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1DG Dopravní geografie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1DO Dopravní obslužnost sídel a regionů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1DP Dopravní politika a strategie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1DP Dopravní psychologie
 
česky Předmět není vypsán
17Y1DZ Dopravní zbožíznalství
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1D1 Dynamika dopravních cest a prostředků 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1DU Dějiny umění a společnost
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1DZ Dějiny železniční dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
13Y1EA Ekonomicko-energetická analýza pozemní dopravy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1EP Ekonomika a management pošty
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1EV Ekonomika veřejného sektoru
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1EH Evropská integrace v historických souvislostech česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1EM1 Experimentální metody 1
 
česky Předmět není vypsán
18Y1EM2 Experimentální metody 2
 
česky Předmět není vypsán
18Y1EV Experimentální metody a výpočtové modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1EZ Experimentální metody a zkoušky konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1FD Francouzské reálie a doprava
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1FJ Francouzština jako cizí jazyk
 
česky Předmět není vypsán
14Y1GD GIS a digitalizace map
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1GI Geografické informační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1HO Heuristické metody v optimalizačních úlohách
 
česky Předmět není vypsán
15Y1HL Historie civilního letectví česky KZ 2 2P+0C KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1HD Historie městské hromadné dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1HD Hluk z dopravy
Dagmar Kočárková, Libor Ládyš 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1HZ Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1HG Hospodářská geografie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1IC Interakce člověk - systém
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1IM Interkulturní management
 
česky Předmět není vypsán
16Y1KJ Kolejová vozidla
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1KN Kombinovaná nákladní doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1KA Konstrukce automobilu a motocyklu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1KP Konstrukce karosérií s ohledem na pasivní bezpečnost vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1K2 Konstruování s podporou počítačů 2 (AutoCAD, 3D, Map)
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1KM Krizový management v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1KB Kvalita a bezpečnost silniční dopravy
 
česky Předmět není vypsán
20Y1K Kybernetika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1LZ Legislativa a zkoušení dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LM Letecká meteorologie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LR Letecká radiotechnika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LP Letecký provoz a předpis
 
česky Předmět není vypsán
21Y1L Letiště - design a provoz
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LC Lidský činitel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1LP Lineární programování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1LU Logika inženýrského úsudku
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
13Y1MZ Management životního prostředí
 
česky Předmět není vypsán
13Y1MR Manažerské rozhodování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1MA Marketing
 
česky Předmět není vypsán
13Y1MS Marketingová strategie
 
česky Předmět není vypsán
11Y1MM Matematické modely v ekonomii
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1MV Materiály pro výrobu automobilů
 
česky Předmět není vypsán
18Y1MT Materiály technické praxe česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1MK Metoda konečných prvků a její aplikace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1MK Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku
 
česky Předmět není vypsán
11Y1MS Modelování systémů z naměřených dat
 
Předmět není vypsán
14Y1NP Neparametrické 3D modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1NS Neuronové sítě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1NM Numerické modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1ND Námořní doprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1ND Návrh a programování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1NH Návrh a programování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1NE Návrh a vyhodnocení experimentů v procesech vývoje a řízení kvality vozidel
 
česky Předmět není vypsán
16Y1NV Návrh a výpočet struktury vozidel
 
česky Předmět není vypsán
20Y1OI Odbavovací a informační systémy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1OL Operační systém LINUX
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1OS Operační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1OS Optoelektrické systémy
 
česky Předmět není vypsán
15Y1OC Osudové okamžiky Čechů
 
česky Předmět není vypsán
11Y1PV Parametrické a vícekriteriální programování česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1PB Pasívní bezpečnost silničních vozidel
 
česky Předmět není vypsán
13Y1PM Personální management
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1PM2 Personální management 2
 
česky Předmět není vypsán
12Y1PN Plánování a návrh silnic
 
česky Předmět není vypsán
13Y1PD Podíl dopravy v řízení cestovního ruchu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1PD Pohonné jednotky dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1PM Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1PU Postupy údržby
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1PD Posuzování dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PG Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1PA Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1PE Počítačově řízené experimenty
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1PN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1PN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PVJ Programování v Javě
 
Předmět není vypsán
12Y1PJ Projektování komunikací v Civil 3D
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PT Projektování komunikací v Civil 3D - projekt
 
česky Předmět není vypsán
12Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1PM Projektování komunikací v MX Road
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1PP Projektování komunikací v MX Road - zpracování projektu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1PK Projektování konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1P1 Projektování konstrukcí 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1PZ Projektování železničních tratí
 
česky Předmět není vypsán
16Y1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PU Provozní uspořádání stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1PR Průmyslový desingn
 
česky Předmět není vypsán
15Y1PF Psaná francouzština
 
Předmět není vypsán
12Y1PC Pěší a cyklistická doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1RS Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1RZ Rekonstrukce železničních tratí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1RE Rétorika
 
česky Předmět není vypsán
12Y1SF Silniční software
 
česky Předmět není vypsán
20Y1SC Snímače a akční členy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1SN Sociologie násilí
 
česky Předmět není vypsán
11Y1SI Softwarové inženýrství v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1SU Správa a údržba pozemních komunikací česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y1SN Staticky neurčité konstrukce
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1SP Strategické plánování v E-podnikání
 
česky Předmět není vypsán
13Y1TC Technika cestovního ruchu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1TJ Technologické aspekty jakosti
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1TE Technologie elektroniky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1TD Teorie designu
 
česky Předmět není vypsán
11Y1TG Teorie grafů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y1TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1TR Teorie řízení drážních vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1TZ Transportní zařízení
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1TI Tvorba interaktivních internetových aplikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1TF Tvorba technické fotodokumentace
 
česky Předmět není vypsán
14Y1VB Visual Basic
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1VD Vodní doprava a přeprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1VV Vznik a vývoj motorových vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1VF Výpočtové a fyzikální modelování soustav v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1VM Vývoj aplikací pro mobilní zařízení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1ZT Zabezpečovací letecká technika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1ZC Zajišťování dopravy v cestovním ruchu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1ZA Základy animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1ZD Základy dvojdimenzionálního navrhování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1ZF Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1ZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1ZT Základy trojdimenzionálního navrhování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1ZU Základy urbanismu česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1ZR Základy řízení dopravní techniky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1ZD Záření v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1ULE Údržba letadel
 
česky Předmět není vypsán
18Y1UK Úvod do kolejových vozidel
Josef Kolář, Jitka Řezníčková 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
22Y1UN Úvod do nehod v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
16Y1RE Řídící a elektronické systémy vozidel česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1RV Řízení drážních vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1RL Řízení letového provozu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1ZV Železniční vozidla
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10385205-VP-B-AI,DS,ME_PREZ..html