Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.sem.PP prez.bak.od 08/09

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11FZL1 Fyzika pro letecké obory 1
 
česky Předmět není vypsán
15J1A2 Jazyk - angličtina 2
 
česky Předmět není vypsán
14KPP1 Konstruování s podporou počítačů 1 (základy AutoCADu)
 
česky Předmět není vypsán
11ML2 Matematika pro letecké obory 2
 
Předmět není vypsán
21OPC Obchodně přepravní činnost
 
česky Předmět není vypsán
18TM Technická mechanika
 
česky Předmět není vypsán
00TVC2 Tělesná výchova 2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
21ZENP Základy elektroniky pro piloty
 
česky Předmět není vypsán
21ZETP Základy elektrotechniky pro piloty
 
česky Předmět není vypsán
17ZKP Základy práva
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1036106-2.S.-PP08_09.html