Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

VP-bak.prez.LD od 05/06

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17Y1AF Alternativní formy financování dopravních projektů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1AN Analýza silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1A1 Analýza silničních nehod 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1A2 Analýza silničních nehod 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1AM Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1AV Animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1AP Automatizace v poště
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1BB Banky a bankovní systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1BE Bezbariérová doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1BLD Bezpečnost letecké dopravy
 
česky Předmět není vypsán
13Y1BC Burzy a cenné papíry
 
česky Předmět není vypsán
17Y1BC Burzy, cenné papíry a investiční společnosti
 
česky Předmět není vypsán
17Y1DN Doprava nebezpečných věcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1DG Dopravní geografie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1DO Dopravní obslužnost sídel a regionů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1DP Dopravní politika a strategie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1DZ Dopravní zbožíznalství
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1D1 Dynamika dopravních cest a prostředků 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1DU Dějiny umění a společnost
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1DZ Dějiny železniční dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
13Y1EA Ekonomicko-energetická analýza pozemní dopravy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1EP Ekonomika a management pošty
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1EV Ekonomika veřejného sektoru
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1EH Evropská integrace v historických souvislostech česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1EV Experimentální metody a výpočtové modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1EZ Experimentální metody a zkoušky konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1FD Francouzské reálie a doprava
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1F1 Francouzština 1
 
česky Předmět není vypsán
15Y1F2 Francouzština 2
 
česky Předmět není vypsán
15Y1FJ Francouzština jako cizí jazyk
 
česky Předmět není vypsán
14Y1GD GIS a digitalizace map
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1GI Geografické informační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1HO Heuristické metody v optimalizačních úlohách
 
česky Předmět není vypsán
15Y1HL Historie civilního letectví česky KZ 2 2P+0C KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1HD Historie městské hromadné dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1HD Hluk z dopravy
Dagmar Kočárková, Libor Ládyš 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1HZ Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1HG Hospodářská geografie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1IC Interakce člověk - systém
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1IM Interkulturní management
 
česky Předmět není vypsán
16Y1KJ Kolejová vozidla
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1KN Kombinovaná nákladní doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1KA Konstrukce automobilu a motocyklu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1KP Konstrukce karosérií s ohledem na pasivní bezpečnost vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1K2 Konstruování s podporou počítačů 2 (AutoCAD, 3D, Map)
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1KM Krizový management v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1K Kybernetika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1LZ Legislativa a zkoušení dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LM Letecká meteorologie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LR Letecká radiotechnika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1L Letiště - design a provoz
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LC Lidský činitel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1LP Lineární programování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1LU Logika inženýrského úsudku
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
13Y1MLT Management lidí a týmu v organizacích
 
česky Předmět není vypsán
13Y1MR Manažerské rozhodování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1MM Matematické modely v ekonomii
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1MT Materiály technické praxe česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1ME Meteorologie
 
česky Předmět není vypsán
18Y1MK Metoda konečných prvků a její aplikace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1NS Neuronové sítě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1NM Numerické modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1ND Námořní doprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1ND Návrh a programování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1NH Návrh a programování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1OI Odbavovací a informační systémy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1OL Operační systém LINUX
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1OC Osudové okamžiky Čechů
 
česky Předmět není vypsán
11Y1PV Parametrické a vícekriteriální programování česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
13Y1PM Personální management
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1PD Pohonné jednotky dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1PM Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1PU Postupy údržby
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1PD Posuzování dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PG Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1PA Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1PE Počítačově řízené experimenty
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1PN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1PN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PJ Projektování komunikací v Civil 3D
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PT Projektování komunikací v Civil 3D - projekt
 
česky Předmět není vypsán
12Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1PM Projektování komunikací v MX Road
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1PP Projektování komunikací v MX Road - zpracování projektu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1PK Projektování konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1P1 Projektování konstrukcí 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1PZ Projektování železničních tratí
 
česky Předmět není vypsán
16Y1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PU Provozní uspořádání stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1PF Psaná francouzština
 
Předmět není vypsán
12Y1PC Pěší a cyklistická doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y1PLT Přehled letadlové techniky
 
česky Předmět není vypsán
12Y1RS Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1RZ Rekonstrukce železničních tratí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1SM Simulace MESE
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1SC Snímače a akční členy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1SN Sociologie násilí
 
česky Předmět není vypsán
11Y1SI Softwarové inženýrství v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1SN Staticky neurčité konstrukce
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1TC Technika cestovního ruchu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1TJ Technologické aspekty jakosti
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1TE Technologie elektroniky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1TD Teorie designu
 
česky Předmět není vypsán
11Y1TG Teorie grafů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y1TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1TR Teorie řízení drážních vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1TZ Transportní zařízení
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1TI Tvorba interaktivních internetových aplikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1TLD Tvorba leteckých destinací
 
česky Předmět není vypsán
14Y1TF Tvorba technické fotodokumentace
 
česky Předmět není vypsán
14Y1VB Visual Basic
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1VV Vznik a vývoj motorových vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1VF Výpočtové a fyzikální modelování soustav v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1VM Vývoj aplikací pro mobilní zařízení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1ZBL Zabezpečení a bezpečnost na letištích
 
česky Předmět není vypsán
21Y1ZT Zabezpečovací letecká technika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1ZC Zajišťování dopravy v cestovním ruchu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1ZA Základy animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1ZD Základy dvojdimenzionálního navrhování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1ZE Základy energetiky
 
česky Předmět není vypsán
11Y1ZF Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1ZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1ZT Základy trojdimenzionálního navrhování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1ZU Základy urbanismu česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1ZR Základy řízení dopravní techniky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1ZD Záření v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1ULE Údržba letadel
 
česky Předmět není vypsán
18Y1UK Úvod do kolejových vozidel
Josef Kolář, Jitka Řezníčková 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1UP Úvod do psychologie
 
česky Předmět není vypsán
16Y1RE Řídící a elektronické systémy vozidel česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1RV Řízení drážních vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1RL Řízení letového provozu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10356105-VP-B-LD_PREZ..html