Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

4.sem.TL prez.bak.05/06

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
21EPS1 Elektronické přístrojové systémy 1
 
česky Předmět není vypsán
20ELT1 Elektrotechnika 1
 
česky Předmět není vypsán
15J1A4 Jazyk - angličtina 4
 
česky Předmět není vypsán
21LLA1 Letadla 1
 
česky Předmět není vypsán
18MAT1 Materiály 1
 
česky Předmět není vypsán
21PU2 Postupy údržby 2
 
česky Předmět není vypsán
20ZENT Základy elektroniky
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
21ZLU1 Základy letu 1
 
česky Předmět není vypsán
14UPG Úvod do programování
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10315405-4.S-TL-05_06.html