Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.sem.PP prez.bak.03/04

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11FZ1 Fyzika 1
 
česky Předmět není vypsán
15J1A2 Jazyk - angličtina 2
 
česky Předmět není vypsán
14KPP1 Konstruování s podporou počítačů 1 (základy AutoCADu)
 
česky Předmět není vypsán
18KKM Kovy a kovové materiály
 
česky Předmět není vypsán
13MT Makroekonomická teorie
 
česky Předmět není vypsán
11MTA2 Matematická analýza 2
 
česky Předmět není vypsán
18S Statika
 
česky Předmět není vypsán
15TVC2 Tělesná výchova 2
 
česky Předmět není vypsán
19ZKP Základy práva
 
Předmět není vypsán
16UDM Úvod do dopravní a manipulační techniky
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10300105-2.S-PP03_04.html