Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

3.sem.bak.kombin.04/05

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17DSP Dopravní a spojové právo
 
česky Předmět není vypsán
11FZ2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18KD Kinematika a dynamika
 
česky Předmět není vypsán
13MI Mikroekonomie
 
česky Předmět není vypsán
14SIAW Služby internetu a tvorba WWW stránek
 
česky Předmět není vypsán
18SMT Speciální materiály a technologie
 
česky Předmět není vypsán
20ZET Základy elektrotechniky
 
česky Předmět není vypsán
12ZTRS Železniční tratě a stanice
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10284205-3.S.BK_04_05.html