Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Volitelné předměty

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
A4M33TDV 3D počítačové vidění
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A4M36AOS Architektury orientované na služby
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M31ACS Architektury číslicových systémů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
A4M33AU Automatické uvažování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
A1M16CTR Controlling
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky
 
česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět není vypsán
A3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A4M33DZO Digitální obraz
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A1M16DES Dopravní energetické systémy
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A1M16EKL Ekologie a ekonomika
 
česky Z,ZK 5 3+1s Předmět není vypsán
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A1M16EUE Ekonomika užití energie
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1M15EST Elektrické světlo a teplo
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0M31EOF Elektronické obvody a filtry
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
A1M15ENY Elektrárny
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A1M14ESZ Energetická strojní zařízení
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
A1M16FIM Finanční management
 
česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A1M16FIU Finanční účetnictví
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A4M34ISC Integrované systémy na čipu
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A3M33IRO Inteligentní robotika
 
česky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
A4M35KO Kombinatorická optimalizace
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2M34LPD Low Power Design and Test of Circuits and Systems
 
anglicky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
A0M38MAP Magnetické prvky a měření
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1M16MES Management a ekonomika energetických soustav
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
A1M16MAV Management výroby
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A1M16MEE Management výroby energie
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A1M16MAR Marketing
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A0X36MOOC Massive Open Online Course
 
Z 2 1P Z 2 1P Předmět není vypsán
A3M01MKI Matematika pro kybernetiku česky Z,ZK 8 4P+2S Předmět je vypsán
A4M33MPV Metody počítačového vidění
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M38MET Metrologie
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0M14MDS Modelování dynamických soustav
 
česky Z,ZK 4 2+2c Předmět není vypsán
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
 
česky KZ 5 2+2L Předmět není vypsán
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A4M36MAS Multi-agentní systémy
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4M39MMA Multimédia a počítačová animace
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
A0M34NSV Návrh systémů VLSI česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět není vypsán
A0M38OSE Obrazové senzory
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0M33OSW Ontologie a sémantický web
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web
 
anglicky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
A4M35OSP Open-Source programování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A1M16OVY Operační výzkum
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A4M36PAH Plánování a hry
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A1M16LOG Podniková logistika
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A3M33PRO Pokročilá robotika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A4M36PAP Pokročilé architektury počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A3M35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A1M16PMG Projektový management
 
česky KZ 5 2+2s Předmět není vypsán
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace
 
KZ 6 1P+3C Předmět není vypsán
A0M13PRE Průmyslová elektronika
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0M35PII Průmyslová informatika a internet
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M33PIS Průmyslové informační systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A1M16RES Rozvoj energetických systémů
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1M13SVS Simulace výrobních systémů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A1M16STA Statistické metody v ekonomii
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A1M14SSE Strojní struktury elektráren
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích česky Z,ZK 4 3P+1S Předmět je vypsán
A1M16SIR Systémové inženýrství
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A1M15TVN Technika vysokých napětí
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1M13TPR Technologické projektování
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4M01TAL Teorie algoritmů
 
česky Z,ZK 6 3P+1S Předmět není vypsán
A4M33TVS Testování a verifikace software
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3M33UI Umělá inteligence
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4M39VIZ Vizualizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A1M14VE2 Výkonová elektronika 2
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A4M39VG Výpočetní geometrie
 
česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět není vypsán
A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek
 
česky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
A1M16VEN Výroba energie
 
česky KZ 5 2+2s Předmět není vypsán
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0M37ZV2 Zvuková technika 2
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A3M35RIS Řídicí systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A1M14RPO Řízení elektrických pohonů
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1M15RES Řízení elektroenergetických soustav
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A1M16JAK Řízení jakosti
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10242504-MKMEVOLPRE.html