Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Volitelné předměty

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AD4M33TDV 3D počítačové vidění
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M14AML Aerodynamika a mechanika letu
 
česky Z,ZK 4 14+6s Předmět není vypsán
AD0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M39APG Algoritmy počítačové grafiky
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD4M36AOS Architektury orientované na služby
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M33AU Automatické uvažování
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16CTR Controlling
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD2M37DKM Digitální komunikace
 
česky Z,ZK 4 21+3c Předmět není vypsán
AD4M33DZO Digitální obraz
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M16DES Dopravní energetické systémy
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů
 
česky Z,ZK 4 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16EKL Ekologie a ekonomika
 
česky Z,ZK 5 21+3s Předmět není vypsán
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky
 
česky KZ 4 14+6s Předmět není vypsán
AD0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16EUE Ekonomika užití energie
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M15EST Elektrické světlo a teplo
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1M15ENY Elektrárny
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M14ESZ Energetická strojní zařízení
 
česky Z,ZK 4 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16FIM Finanční management
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16FIU Finanční účetnictví
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2M31IAS Implementace analogových soustav
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M34ISC Integrované systémy na čipu
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M35KO Kombinatorická optimalizace
 
česky Z,ZK 6 21KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 14P+6C Předmět není vypsán
AD0M14KSP Komunikační systémy pro pohony
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích
 
česky Z,ZK 5 21+3c Předmět není vypsán
AD0M16MGM Management
 
česky Z,ZK 5 14+6s Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16MES Management a ekonomika energetických soustav
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16MAV Management výroby
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16MEE Management výroby energie
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16MAR Marketing
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD4M33MPV Metody počítačového vidění
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M34MST Mikrosystémy
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD0M14MDS Modelování dynamických soustav
 
česky Z,ZK 4 14+6c Předmět není vypsán
AD0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
 
česky KZ 5 14+6L Předmět není vypsán
AD4M36MAS Multi-agentní systémy
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M39MMA Multimédia a počítačová animace
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AD2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M34NIS Návrh integrovaných systémů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu
 
česky Z,ZK 5 14+6l Předmět není vypsán
AD0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0M34NSV Návrh systémů VLSI
 
česky Z,ZK 4 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD2M37OBT Obrazová technika
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD4M35OSP Open-Source programování
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M16OVY Operační výzkum
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD4M36PAH Plánování a hry
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M16LOG Podniková logistika
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD4M36PAP Pokročilé architektury počítačů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD2M17PMP Počítačové modelování polí
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16PMG Projektový management
 
česky KZ 5 14+6s Předmět není vypsán
AD0M13PRE Průmyslová elektronika
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16RES Rozvoj energetických systémů
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2M37RSY Rádiové systémy
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AD2M31SMU Signály v multimédiích
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M13SVS Simulace výrobních systémů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16STA Statistické metody v ekonomii
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M14SSE Strojní struktury elektráren
 
česky Z,ZK 4 14+6s Předmět není vypsán
AD4M33SAD Strojové učení a analýza dat
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M34SIS Struktury integrovaných systémů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M16SIR Systémové inženýrství
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M15TVN Technika vysokých napětí
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M13TPR Technologické projektování
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M33TVS Testování a verifikace software
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M39VIZ Vizualizace
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD1M14VE2 Výkonová elektronika 2
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD4M39VG Výpočetní geometrie
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek
 
česky KZ 4 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1M16VEN Výroba energie
 
česky KZ 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2M31ZRE Zpracování řeči
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M37ZVT Zvuková technika
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD0M37ZV2 Zvuková technika 2
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD4M39DPG aatové struktury počítačové grafiky
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M99CZS Číslicové zpracování signálů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M14RPO Řízení elektrických pohonů
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M15RES Řízení elektroenergetických soustav
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16JAK Řízení jakosti
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1007206-MKYRVOLPRE-K.html