Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínský technik v aj - nástup ke studiu 17/18, 18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Biomedicínský technik v aj

Information on prescribed minimum number of compulsory optional ( PV) subjects for each specific semester can be found in the relevant study plan of the study branch

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBALP Algoritmizace a programování
 
KZ 4 2P+2C Z povinný předmět
17ABBAF1 Anatomie a fyziologie I
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L Z povinný předmět
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17ABBBLG Biologie
 
Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
17ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
 
Z 1 1P Z povinný předmět
17ABBFY1 Fyzika I
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L Z povinný předmět
17ABBITT Informační technologie a telemedicína
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
17ABBLTR Lékařská terminologie
 
Z 1 1P Z povinný předmět
17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
17ABBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab)
 
KZ 2 2C Z povinný předmět
17ABBPSL Psychologie
 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBAF2 Anatomie a fyziologie II
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L L povinný předmět
17ABBCHM Chemie
 
Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
17ABBFY2 Fyzika II
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L L povinný předmět
17ABBITP Integrální počet
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 1P L povinný předmět
17ABBNMP Návrh a management projektu
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17ABBPP První pomoc
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17ABBTEL Teoretická elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17ABBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17ABBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
KZ 2 1P+1S L povinně volitelný předmět
17ABBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17ABBPPP Práce s programovými prostředky
 
KZ 2 2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBA3A Angličtina IIIA (část 1)
 
KZ 2 2S Z povinný předmět
17ABBEM Elektrická měření
 
Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
17ABBELFA Elektrofyziologie
 
Z,ZK 2 1P+1L Z povinný předmět
17ABBEO Elektronické obvody
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
 
KZ 2 2P Z povinný předmět
17ABBFCH Fyzikální chemie
 
Z,ZK 4 2P+1S+1L Z povinný předmět
17ABBMVP Metodologie výzkumné práce
 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17ABBUSS Úvod do signálů a systémů
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17ABBBFT Biofotonika
 
KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17ABBFVP Funkce více proměnných
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17ABBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBA3B Angličtina IIIB (část 2)
 
KZ 2 2S L povinný předmět
17ABBBCH Biochemie
 
KZ 2 1P+1L L povinný předmět
17ABBBLS Biologické signály
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17ABBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17ABBMEC Mechanika
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17ABBMS Modelování a simulace
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17ABBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
 
ZK 4 3P L povinný předmět
17ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17ABBFY3 Fyzika III
 
KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
17ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17ABBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
17ABBSPR1 Semestrální projekt I.
 
KZ 2 2S L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
17ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
17ABBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 2L Z povinný předmět
17ABBSPR2 Semestrální projekt II KZ 4 4S Z povinný předmět
17ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17ABBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět
17ABBVBI Virtuální bioinstrumentace
 
KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět
17ABBZOD Zpracování obrazových dat
 
KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBBP Bakalářská práce Z 8 8L L povinný předmět
17ABBLT Laboratorní technika Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17ABBMZT Management zdravotnické techniky
 
Z,ZK 2 1P+1S L povinný předmět
17ABBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P L povinný předmět
17ABBROP Řízená odborná praxe Z 0 100XH L povinný předmět
17ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
 
Z,ZK 4 1P+1L L povinný předmět
17ABBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17ABBEMP Elektromagnetické pole živých organismů KZ 2 1P+1S L povinně volitelný předmět
17ABBRI Rehabilitační inženýrství KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
17ABBRBL Robotika v lékařství
 
KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod831619880305.html