Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Doporučený průchod studijním plánem Inteligentní systémy (STM-A7B-přechodné)

Studijní plán: Inteligentní systémy (STM-A7B-prechodné)

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
Y04A2 Anglický jazyk 2
 
ZK 0s Z,L
A7B36DBS Databáze
 
Z,ZK 6 2P+2C Z
A7B36DSA Datové struktury a algoritmy
 
Z,ZK 6 2P+2S Z
A7B01MCS Matematika pro informatiku
 
Z,ZK 6 2+2 Z
A7B35MAS Modelování a simulace systémů
 
Z,ZK 6 2+2c Z
A7B35PES Programování vestavěných systémů
 
Z,ZK 6 2+2L Z

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A7B32KBE Kódy a bezpečnost
 
Z,ZK 6 2P + 2L L
A7B36PSI Počítačové sítě
 
Z,ZK 6 2P+2C L
A7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech
 
Z,ZK 6 2+2c L
A7B33SUI Systémy s umělou inteligencí
 
Z,ZK 6 2+2c L
BSTMVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BSTMPRO Projekt 5 povinný předmět programu
A7B38SPD Sběr a přenos dat
 
Z,ZK 5 2+2L Z
A7B31ZZS Základy zpracování signálů
 
Z,ZK 5 2P+2C+2D Z povinný předmět oboru
BSTMHJKTV Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 4 volitelný předmět
BSTMVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP Bakalářská práce 20 povinný předmět programu
A7B16EPD Ekonomika podnikání
 
KZ 5 2+2s L
BSTMVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 23. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30007939.html