Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Doporučený průchod studijním plánem Doktorský blok studia, prezenční forma

Studijní plán: Doktorské studium, prezenční forma

~Každý student si volí rozložení předmětů do semestrů individuálně.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
PKKPPP Předměty doktorského studia 20 povinně volitelný předmět
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod12929404.html