Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Doporučený průchod studijním plánem Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v aj - nástup 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v aj

Information on prescribed minimum number of compulsory optional ( PV) subjects for each specific semester can be found in the relevant study plan of the study programme.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7AMSEK Ekonomie
Miroslav Barták, Lucie Severová, Alexandr Soukup 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
F7AMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví KZ 3 1P+2S Z povinný předmět
F7AMSPMF Přehled matematiky a fyziky Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
F7AMSRLZ Řízení lidských zdrojů Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
F7AMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
Miroslav Barták, Vojtěch Lončák 
KZ 5 2P+2S Z povinný předmět
F7AMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I.
Věra Adámková, Miroslav Barták 
ZK 5 2P Z povinný předmět
F7AMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech KZ 5 2P+2S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7AMSBE Business English
 
KZ 2 2S L povinný předmět
F7AMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 3 2P+2S L povinný předmět
F7AMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
F7AMSOP Odborná praxe
 
Z 2 4XT L povinný předmět
F7AMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7AMSRP Ročníkový projekt
 
Z 2 1S L povinný předmět
F7AMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
Z,ZK 4 2P L povinný předmět
F7AMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
F7AMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7AMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
KZ 3 2P+2C L povinně volitelný předmět
F7AMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7AMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 3 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7AMSZU Základy účetnictví
 
KZ 2 2P+2S L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7AMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
F7AMSEMM Ekonomicko-matematické metody KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
F7AMSIP Individuální praxe Z 2 2XT Z povinný předmět
F7AMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
F7AMSMZZ Management zdravotnických zařízení Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
F7AMSNIS Nemocniční informační systémy Z,ZK 3 2P+1S Z povinný předmět
F7AMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. Z 2 1S Z povinný předmět
F7AMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru ZK 3 2P Z povinný předmět
F7AMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví KZ 3 2P+2S Z povinně volitelný předmět
F7AMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
KZ 3 2P+2S Z povinně volitelný předmět
F7AMSMIP Projektové řízení
 
KZ 3 2P+2S Z povinně volitelný předmět
F7AMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností KZ 2 2P+2S Z povinně volitelný předmět
F7AMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
 
KZ 2 2P+2S Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7AMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof ZK 5 2P L povinný předmět
F7AMSMZT Management zdravotnické techniky KZ 5 2P+2S L povinný předmět
F7AMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Alena Plášková 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
F7AMSSDP2 Seminář k diplomové práci II. Z 2 1S L povinný předmět
F7AMSDP Zpracování diplomové práce Z 8 4XT L povinný předmět
F7AMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
KZ 2 2S+2C L povinně volitelný předmět
F7AMSEHG E-Health a E-Government
 
KZ 3 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7AMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce KZ 2 2S L povinně volitelný předmět
F7AMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
KZ 3 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7AMSMPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
Markéta Janatová, Markéta Janatová 
Z,ZK 3 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7AMSZMS Základy modelování a simulace KZ 2 2P+2C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 22. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1037475299505.html