Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přenos tepla a hmoty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16T001 ZK 5P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Bašta
Přednášející:
Jiří Bašta
Cvičící:
Jiří Bašta
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Aplikace poznatků o přenosu hybnosti, tepla a hmoty na jevy v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s prouděním tekutin (převážně vzduchu a vody), se sdílením tepla a sdílením vodní páry při styku vzduchu s vodou.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Tepelná technika budov: jedno, dvou a třírozměrné vedení tepla, okrajové podmínky, kvazistacionární případy, obecné vnější a vnitřní podmínky. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů. Difúze vlhkosti ve stěnách a vliv na vedení tepla. Sálání slunce a země. Tepelná technika osluněných budov, tepelné zisky z oslunění, kombinovaný přenos tepla sáláním a prouděním, očekávané teploty v místnosti bez klimatizace. Výměníky: žebrovky, tepelné a hydraulické řešení obecného případu výměníku, provoz při změněných podmínkách, vliv kondenzace vlhkosti u chladičů. Výměníky regenerační a směšovací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Hemzal K.: Přenosové jevy v technice prostředí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. ISBN 975-80-01-02924-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet8802.html