Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná pružnost a pevnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11F001 ZK 60
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Stísněný krut tenkostěnných profilů. Maticové metody řešení prutových soustav a rámů. Metoda silová a deformační. Metoda konečných prvků. Únavová pevnost. Mechanika křehkého lomu. Lineární lomová mechanika. Vliv plastické zóny na šíření trhlin. Podkritický růst trhlin. Mezní stav plastické únosnosti konstrukcí. Mezní únosnost prutových soustav, nosníků, rámů a desek.

Požadavky:

Statika, Kinematika, Pružnost a pevnost

Osnova přednášek:

1.Stísněný krut tenkostěnných profilů.

2.Strukturální mechanika

3.Maticové metody řešení prutových soustav a rámů.

4.Metoda silová a deformační.

5.Metoda konečných prvků (MKP).

6.Únavová pevnost.

7.Mechanika křehkého lomu.

8.Lineární lomová mechanika. Vliv plastické zóny na šíření trhlin. Podkritický růst trhlin.

9.Mezní stav plastické únosnosti konstrukcí.

10.Mezní únosnost prutových soustav, nosníků, rámů a desek.

Osnova cvičení:

Úvod do řešení složitých konstrukcí pomocí klasických i moderních metod

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Boswell L.F., D´Mello C. A: Dynamics of Structural Systems, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1993

2.Georgie R.Buchanan: Finite Element Analysis, Schaum?s Outline Series,1995

3.William B.Bickford: Advanced Mechanics of Materials, Addison-Wesley, 1998

4.A.S. Tooth and J.Spence: Applied Solid Mechanics -2, Elsevier Applied Science, 1988.

5.A.Mrázik, M.Škaloud, M.Tocháček: Navrhování ocelových konstrukcí podle teorie plasticity, SNTL, 1980

6.A.J.Davies: The Finite Element Metod: A First Approach, Clarendon Press-Oxford, 1980

7.D. T. Read, Richard Palmer Reed: Fracture Mechanics: Eighteenth Symposium, ASTM International, ISBN 0803109490, 1988

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet8702.html