Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Návrh analogových integrovaných obvodů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M34AICD Z 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Čipy jsou téměř všude v našem každodenním životě a stávají se nejdůležitějšími strategickými produkty ve většině zemí. Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům získat široké znalosti o návrhu, vývoji a aplikacích analogových integrovaných obvodů. Přednášky a cvičení jsou uspořádány tak, aby studenti získali dobré dovednosti v oblasti designu a uspořádání, aby se mohli připojit k průmyslu polovodičů. Studenti si budou moci nechat vyrobit své navržené čipy s pomocí Taiwanského polovodičového výzkumného institutu (TSRI).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do polovodičového průmyslu

2. Úvod do integrovaných obvodů – digitální, analogový a mix-mode návrh IC

3. Výroba a uspořádání integrovaných obvodů

4. Senzor teploty

5. Úvod do převodníků

6. Číslicově-analogové převodníky s odporovou sítí

7. Číslicově-analogové převodníky se spínanými kapacitory

8. Číslicově-analogové převodníky se spínanými proudy

9. Sériové analogově-číslicové převodníky

10. Paralelní analogově-číslicové převodníky

11. Sériově paralelní analogově-číslicové převodníky

12. Sigma-Delta analogově-číslicové převodníky

13. Time-domain analogově-číslicové převodníky

14. Testování analogově-číslicového převodníku

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Moodle FEL

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7922806.html