Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kosmické pohony

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221240 Z,ZK 4 2P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Jan Klesa
Přednášející:
Jan Klesa, Jaroslav Kousal
Cvičící:
Ondřej Hladík, Jan Klesa, Jaroslav Kousal, Jiří Teichman
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Těžištěm předmětu je problematika reaktivních kosmických pohonů. Student bude seznámen s otázkami teorie, konstrukce a provozu chemických raketových motorů i fyzikálních pohonů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. termodynamika raketových motorů, vnitřní a vnější aerodynamika, výtoková rychlost, základní dělení

2. motory na tuhé pohonné látky, dynamika hoření, hybridní motory

3. motory na kapalné pohonné látky, typy pracovní cyklů, dodávka paliva, nádrže, (turbo)čerpadla

4. paliva, okysličovadla a jejich vlastnosti, katalyzátory

5. vstřikovače, spalovací komory, stabilita hoření, trysky, zážeh raketového motoru,

6. integrace motoru do nosiče, řízení tahu a vektoru tahu, pohony vyšších stupňů, opakovatelná použitelnost

7. přehled používaných typů, raketové motory v letectví, méně obvyklé typy raketových motorů, materiály

8. specifika fyzikálních pohonů, integrace s dalšími subsystémy

9. pohon stlačeným plynem, jaderně-termální motory, vícemodální motory

10. pohony elektrotermální bez a s využitím chemické energie

11. elektrostatické pohony, iontové mřížkové a Hallovské motory, moderní varianty

12. plazmové pohony, solární plachetnice, konceptuální pohony

13. pokročilé reaktivní pohony, pohony ve vyšších vrstvách atmosféry, testování kosmických pohonů

Osnova cvičení:

Cvičení budou zaměřena na základní výpočty raketových motorů, jejich a vnitřní a vnější aero(termo)dynamiku, vzájemné vazby a škálování jejich provozních parametrů a zákonitosti fyzikálních, zejména elektrostatických pohonů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

• Heister, S. D., et al: Rocket propulsion, Cambridge University Press, 2019

• Sutton, G. P., Biblarz, O.: Rocket propulsion elements, 9th ed., Wiley, 2016

• Goebel, D. M., Katz I.: Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters, Wiley/JPL/NASA, 2008

• Holste, K., et al.: Ion thrusters for electric propulsion, Rev. Sci. Instrum., 91(061101), 2020

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-210
Kousal J.
Klesa J.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna KA210 12122
místnost KN:A-210
Kousal J.
Klesa J.

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA210 12122
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7844806.html