Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Databáze a webové technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ADTDWT ZK 5 14P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou relačních a NoSQL databází a jejich využitím v aplikacích. Dále budou probírány trendy ve vývoji webových aplikací, zejména se vztahem k problematice asistivních technologií a rozhraní člověk-stroj.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Kombinovaná forma studia:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.Úvod (databáze, webové aplikace, cloud computing, CDN).

2.Relační databáze - základy, návrh.

3.Relační databáze - práce s daty.

4.Relační databáze - výkon, optimalizace.

5.Úvod do NoSQL - srovnání s SQL, výhody, nevýhody, typy NoSQL databází.

6.NoSQL - práce s daty.

7.Úvod do webových aplikací - server-side, front-end, protokoly, CDN.

8.Webové aplikace - trendy, metodiky vývoje, frameworky a nástroje pro server-side vývoj.

9.Human-Computer Interaction a webové aplikace.

10.Webové aplikace - trendy, metodika návrhu, prototyping, frameworky a nástroje pro vývoj front-endu.

11.Bezpečnost webových aplikací - zranitelná místa, typy útoků.

12.Bezpečnost webových aplikací - testování a ochrana.

13.Úvod do cloud computingu - základní terminologie, koncepty, virtualizace, služby (IaaS, SaaS, PaaS).

14.Bezpečnost cloud computingu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Stuttard D., Pinto M.: The Web Application Hacker’s Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws. Wiley, 2011. ISBN: 978-1-118-02647-2

Silberschatz A., Korth H., Sudarshan S.: Database System Concepts. McGraw-Hill, 2010. ISBN: 978-0-073-52332-3

Doporučená:

Sadalage P.J., Fowler M.: NoSQL Distilled, Pearson Education, 2013. ISBN: 978-0321826626

Ma Z., Yan L. Emerging Technologies and Applications in Data Processing and Management. IGI Global, 2019

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7804906.html