Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algorithms and Graphs No Implementation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-AX1 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět BIE-AX1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIE-AG1.21 (vztah je symetrický)
Předmět BIE-AX1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIE-AG1 (vztah je symetrický)
Předmět BIE-AX1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIE-AG1.21 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Dušan Knop
Přednášející:
Tomáš Valla
Cvičící:
Dušan Knop, Maria Saumell Mendiola, Jiřina Scholtzová
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

The course covers the basics from the efficient algorithm design, data structures, and graph theory, belonging to the core knowledge of every computing curriculum. It is interlinked with the concurrent BIE-AAG and BIE-ZDM courses in which the students gain the basic skills and knowledge needed for time and space complexity of algorithms and learn to handle practically the asymptotic mathematics.

Požadavky:

basics of combinatorics and discrete math, basics of logic

Osnova přednášek:

1. Motivation and Elements of Graph Theory.

2. Basic Definitions and Elements of Graph Theory I.

3. Basic Definitions and Elements of Graph Theory II.

4. Sorting Algorithms O(n^2). Binary Heaps and HeapSort.

5. Extendable Array, Amortized Complexity, Binomial Heaps.

6. Search Trees and Balance Strategies.

7. Introduction to Randomization, Hashing.

8. Recursive algorithm and the Divide-and-Conquer method.

9. Probabilistic Algorithms and Their Complexity. QuickSort.

10. Dynamic Programming.

11. Minimum Spanning Trees.

12. Shortest Paths Algorithms on Graphs.

Osnova cvičení:

1. Motivation and Elements of Graph Theory I.

2. Elements of Graph Theory II.

3. Elements of Graph Theory III. 1st ProgTest.

4. Sorting Algorithms O(n^2). Binary Heaps.

5. Extendable Array, Amortized Complexity, Binomial Heaps.

6. Search Trees and Balance Strategies. 2nd ProgTest.

7. Hashing and Hash tables.

8. Recursive Algorithms and Divide et Impera Method.

9. Probabilistic Algorithms and their Complexity. QuickSort.

10. Semestral test.

11. Dynamic Programming. 3rd ProgTest.

13. Minimum Spanning Trees, Shortest Paths.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. : Introduction to Algorithms (3rd Edition). MIT Press, 2016. ISBN 978-0262033848.

2. Wengrow J. : A Common-Sense Guide to Data Structures and Algorithms: Level Up Your Core Programming Skills (2nd Edition). Pragmatic Bookshelf, 2020. ISBN 978-1680507225.

3. Sedgewick R. : Algorithms (4th Edition). Addison-Wesley, 2011. ISBN 978-0321573513.

4. Deo N. : Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science. Dover Publications, 2016. ISBN 978-048680793.

5. Bickle A. : Fundamentals of Graph Theory. AMS, 2020. ISBN 978-1470453428.

Poznámka:

18. 9. 2023:

Grémium děkana se souhlasně vyjádřilo k předmětu s kódem BIE-AX1 s tím, že bude technicky zajištěna výlučnost předmětu s předmětem BIE-AG1.

Toto usnesení je zajištěno tak, že předmět BIE-AX1 může být zapsán pouze studentům bakalářského programu Erasmus. Studentům akreditovaných programů BI21 a BIE21 je určen předmět BIE-AG1.

Další informace:
not filled in
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-s135
Valla T.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As135
St
místnost T9:346
Saumell Mendiola M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
NBFIT učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7740706.html