Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oborový projekt I. (k Oborovému předmětu I.)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2313120 Z 4 0P+4C česky
Garant předmětu:
Michael Valášek
Přednášející:
Pavel Bastl, Václav Bauma, Petr Beneš, Ivo Bukovský, Martin Nečas, Zdeněk Neusser, Jan Pelikán, Pavel Steinbauer, Zbyněk Šika, Michael Valášek, Tomáš Vampola, Jan Zavřel
Cvičící:
Pavel Bastl, Václav Bauma, Petr Beneš, Ivo Bukovský, Martin Nečas, Zdeněk Neusser, Jan Pelikán, Pavel Steinbauer, Zbyněk Šika, Michael Valášek, Tomáš Vampola, Jan Zavřel
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět slouží jako rozšíření a prohloubení znalostí jednoho vybraného Oborového předmětu II, který určuje odborné směřování studenta specializace Všeobecné strojírenství. V rámci projektové – týmové práce je zpracováno konkrétní zadání. Volbu konmkrétního předmětu, na který bude projekt navázán, určí tutor specializace na základě výběru tématu budoucí kvalifikační – bakalářské – práce. Předměty pro návaznost s projektem jsou v tabulce skupiny 2 pro specializaci Všeobecné strojírenství a ročník/semestr 3/6:

Projektování ocelových konstrukcí, Hydromechanická zařízení, Tepelná zařízení, Základy energetických systémů, Základy vytápění, Základy alternativních zdrojů energií. Metoda konečných prvků 0, Základy konstrukce výrobní techniky, Tekutinové mechanizmy a pohony, Vybrané statě z mechaniky a pružnosti, Simulace mechanických soustav, Převody, Transportní technika, Dopravní technika, Numerické metody v letadlové a kosmické technice

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7667406.html