Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obchodně přepravní činnost a handling letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21W1OH KZ 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předmět přináší komplexní pohled na obchodní, provozní a přepravní činnosti podniků letecké dopravy. Věnuje se organizační struktuře podniků, jednotlivým aspektům jejich strategie, ekonomickým a provozním ukazatelům. Studentům podrobně představuje provozní procesy a náležitosti přepravních procesů. Přináší základní pohled na ekonomické aspekty letecké dopravy jako jsou kalkulace, náklady a výnosy.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopení obchodní, provozní a přepravní problematiky letecké dopravy a základních typů jejich podniků. Studentům přináší komplexní pohled na všechny aspekty provozu i obchodní činnosti. Studenti pochopí souvislosti a kontext vztahů leteckých podniků a vytvoří si obraz o fungování letecké dopravy jako celku.

Studijní materiály:

Jiří Pruša - Svět letecké dopravy II. rozšířené vydání, Galileo CEE Service ČR s.r.o. 2016, ISBN: 978-80-260-8309-2

Ladislav Bína; Helena Bínová; Jindřich Ploch; Zdeněk Žihla - Provozování letecké dopravy a logistika, Akademické nakladatelství CERM, 2014

Peter Belobaba, Amedeo Odoni, Cynthia Barnhart - The Global Airline Industry, Wiley 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7628706.html