Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matlab for projects

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1MJ-E KZ 2 2P+0C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v BP a to na podnět studentů, přičemž jednotlivá cvičení budou stanovenou problematiku probírat právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí Matlab.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je koncipovaný pro projektovou část výuky na Fakultě dopravní. Myšlenkou předmětu je zaměření na konkrétní řešení projektů studentů v rámci jejich bakalářských prací. Cílem předmětu je poskytnou oporu studentům při řešení konkrétních problémů v jejich bakalářských pracích s využitím programového prostředí Matlab.

Studijní materiály:

Attaway, Stormy. Matlab: a practical introduction to programming and problem solving. Butterworth-Heinemann, 2013.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7628506.html