Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Security v letištním provozu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23SYLP KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Václav Jirovský
Přednášející:
Václav Jirovský
Cvičící:
Václav Jirovský
Anotace:

Definice bezpečnosti a ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Popis rizik, hrozeb, důvodů a cílů Security. Přehled a popis národní a mezinárodní legislativy a její vazby na letištní bezpečnost. Zařízení bezpečnostní kontroly. Faktory ovlivňující efektivitu a související veličiny. Základy práce s teorií front, hromadné obsluhy a práce s optimalizací.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je nabytí základního porozumění bezpečnosti a ochrany civilního letectví před protiprávními činy v kontextu letištního provozu.

Studijní materiály:

SWEET, Kathleen M. Aviation and airport security: terrorism and safety concerns. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, c2009. ISBN 978-1-4200-8816-8.

PRICE, Jeffrey C. a Jeffrey S. FORREST. Practical aviation security: predicting and preventing future threats. Boston: Butterworth-Heinemann/Elsevier, c2009. Butterworth-Heinemann homeland security series.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7628206.html