Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

IFR Communication

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21IFRC-E KZ 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Definice, Pojmy, Zkratky, Q-kódy, Kategorie zpráv při dopravě, Technika vysílání, vysílání písmen, číslic, času a symbolů, Standardní slova a fráze pro lety IFR, Radarová procedurální frazeologie, Standardní frazeologie a Morseova abeceda, Praktické radiotelefonní postupy IFR v normálních a v nouzových podmínkách

Požadavky:

Absolvování předmětu Spojení VFR

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s definicemi, pojmy a standardními radiotelefonními postupy pro provádění radiokomunikace IFR v letecké telekomunikační službě. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

ICAO Annex 2, 11.

L-10/II., předpis O civilní letecké telekomunikační službě, ŘLP ČR, 2019.

L-Frazeologie, Letecký předpis – Radiotelefonní postupy a letecká frazeologie a terminologie, ŘLP ČR, 2018.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7627906.html