Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

MCC - Multicrew Cooperation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LVIP-E KZ 2 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Rozbor bezpečnosti letecké dopravy z hlediska podílu lidského činitele. MCC – principy, fáze a metody práce posádky v obchodní letecké dopravě. CRM – vedení a velení v letecké posádce, vnímání situace, rozhodovací proces, komunikace ve vícečlenné posádce, vliv stresu a letového zatížení na výkonnost letecké posádky, úloha standardních operačních postupů, vliv automatizace na činnost posádky.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení principů, metod a cílů spolupráce pilotů ve vícečlenné posádce a seznámení s možnostmi její optimalizace za použití principů a metod CRM s cílem zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti provádění letů v obchodní letecké dopravě.

Studijní materiály:

CAE Oxford Aviation JAA/EASA ATPL Training Manuals

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7626606.html