Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lidský činitel v letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LILE KZ 3 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Lidský činitel v letectví. Dýchání, atmosféra. Srdce a krevní oběh. Radiace. Smyslové orgány člověka, nervová soustava. Zrak, sluch, iluze. Zdraví a hygiena, únava, bdělost a spánek. Zpracování informací, lidská chyba. Kokpit management. Chování a zátěž. Automatizace. Klíčové kompetence.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou lidského činitele v letectví. Jedná se o ucelený přehled lidské fyziologie a psychologie v rozsahu pokrývajícím požadavky dle PART-FCL 040, 100 02 a 100 03 02.

Studijní materiály:

ATPL ground training series: Human performance and limitations. Oxford, England: CAE Oxford Aviation Academy, 2014.

Campbell, Ron D., and Michael Bagshaw. Human performance and limitations in aviation. John Wiley & Sons, 2008.

Wise, John A., V. David Hopkin, and Daniel J. Garland. Handbook of aviation human factors. CRC Press, 2016.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7625306.html