Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy mechaniky tekutin a termodynamiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2123004 Z 2 1P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Absolvent předmětu by měl být schopen porozumět základním veličinám a vztahům z oblasti mechaniky tekutin a termomechaniky a samostatně řešit základní problémy z tohoto oboru. Studenti jsou v rámci předmětu postupně seznámeni s nástroji pro analytické, numerické i experimentální řešení úloh mechaniky tekutin a termomechaniky. Důraz je kladen na aplikace ve scénickém prostředí, konkrétně potom na řešení problematiky chlazení scény a scénických technologií, proudění vzduchu na jevišti a v hledišti, možnosti simulací, vzdáleného monitoringu a řízení tohoto prostředí. Část látky je zaměřena na energetickou efektivitu provozu scénických technologií a možnosti jejího navýšení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Základní pojmy a veličiny mechaniky tekutin.

2) Podrobnější úvod do obecné mechaniky tekutin – veličiny a vztahy potřebné pro popis prostředí divadelních scén.

3) Základní pojmy a veličiny termomechaniky.

4) Podrobnější úvod do termomechaniky – veličiny a vztahy potřebné pro popis prostředí divadelních scén.

5) Zdroje a spotřebiče tepelné energie na divadelní scéně.

6) Monitoring a automatizace scénického prostředí – možnosti měření jednotlivých veličin, cloudová řešení, vzdálená správa, vzdálené řízení výkonových prvků.

7) Simulace proudění ve vnitřních prostorech divadel – úvod do problematiky, možnosti simulací, vhodné nástroje, interpretace výsledků.

8) Modelování proudění na scéně s použitím modelů – teorie podobnosti, úskalí a výhody modelového přístupu.

9) Možnosti aerodynamického oddělení dílčích prostor uvnitř divadel (jeviště, hlediště, ostatní sekce).

10) Řízení teploty výkonových zařízení pro scénické technologie – chlazení, předehřev. Základy problematiky sdílení tepla – vedení, sálání, záření.

11) Výměníky tepla.

12) Energetická náročnost divadelních scén – spotřeba jednotlivých zařízení, účinnosti termické a termodynamické, možnosti zvýšení účinnosti vybraných zařízení.

13) Cesty ke snížení energetické náročnosti, přechod k energetické soběstačnosti.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Nožička J.: Mechanika tekutin. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2007.

• Pěta M.: Mechanika tekutin – sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

• Nožička J.: Základy termomechaniky. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7594906.html