Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Multimédia 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BBB39MM1 Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a nástrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39MM1

Požadavky:

Znalost programování a využívání knihoven v jazyku Java nebo C++.

viz také https://cw.fel.cvut.cz/b211/courses/b0b39mm1/start

Osnova přednášek:

1. Signál a jeho metody popisu. Fourierova transformace.

2. Zvukové signály, popis a vnímání zvuku.

3. Číslicové zpracování zvukových signálů.

4. Prostorová akustika.

5. Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku.

6. Přístupy pro reprezentaci zvuku v prostoru a jejich aplikace v multimédiích a VR.

7. Snímání a záznam obrazu, technická zařízení.

8. Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa.

9. Stereoskopie

10. Ukládání obrazu a videa, datové formáty.

11. Snímání pohybu a interakce.

12. Archivace, distribuce a prezentace multimediálního obsahu.

13. Osvětlování a osvětlovací technika.

14. Pojem multimédia jako prostředek komunikace a oblasti aplikací.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s prostředím a s předmětem.

2. Zadání úloh.

3. Zpracování zvuku - dílna I.

4. Konzultace k projektům.

5. Snímání a reprodukce zvuku - dílna II.

6. Konzultace k projektům.

7. TEST I - akustika / konzultace.

8. Snímání videa - dílna III.

9. Konzultace k projektům.

10. Stereoskopie - dílna IV.

11. Konzultace k projektům.

12. TEST II - vizual/ konzultace.

13. Konzultace k projektům.

14. Prezentace projektů, zápočet.

Semestrální práce: Jeden projekt v průběhu celého semestru.

Cíle studia:

Cílem kurzu je uvedení studenta do oblasti multimédií v širším kontextu aplikací v němž se uplatňuje celá řada postupů využívajících více ale i méně známé nástroje tak, aby student nezůstával u zažitých a tradičních představ, ale aby se naučil stávající přístupy a aplikace v oblasti multimédií rozvíjet a aplikovat i v dosud neznámých souvislostech.

Studijní materiály:

Berka a kol.: Multimédia I, skripta, ČVUT, 2016.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7592906.html