Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Perspektivní materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32OZ006 ZK 26P+26C
Garant předmětu:
Jiří Janovec
Přednášející:
Jiří Janovec
Cvičící:
Jiří Janovec
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Vývoj nových materiálů v dopravě, energetice a petrochemii. Zvyšování metalurgické čistoty železa a oceli. Zvyšování pevnosti ocelí na svařované konstrukce a produktovody. Hlubokotažné a vysokopevné karosářské plechy. Značení a zkoušení nových materiálů dle evropských a amerických standardů. Trendy vývoje termomechanicky zpracovávaných a maraging ocelí. Duplexní korozivzdorné oceli. Martenzitické a austenitické žáropevné oceli pro nadkritické uhelné elektrárny. Vývoj vytvrditelných Ni slitin pro letectví a nové generace jaderných reaktorů. Zpevňování slitin lehkých kovů Al, Mg, Ti a Be. Materiály vyráběné práškovou metalurgií. Kovová skla. Nano a mikrokrystalické kovové materiály. Oxidická, neoxidická a kompozitní keramika. Svařitelné polymerní materiály, termoplastické elastomery. Modifikace matric a výztuží kompozitů. Biokompatibilní materiály. Vysokoteplotní supravodiče. Podmínky superplasticity. Materiály s jednocestnou a dvoucestnou tvarovou pamětí. Materiály používané při aditivních technologiích, funkčně gradované materiály.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Lexikon technických materiálů. 37. aktualizace, Verlag Dashöfer, 2015

Heat Resistant Superalloys. NanoAl. 2016. Archived from the original on 12 November 2016. Retrieved 11 November 2016.

Advanced Materials, Journal, Volume 34, Issue 40, October 6, 2022, Wiley-VCH GmbH, Weinheim

Advanced Engineering Materials , Journal, Wiley-VCH GmbH, Germany, 2022

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7566906.html