Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce letadlových motorů II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221238 Z,ZK 4 2P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Jan Klesa
Přednášející:
Jan Klesa
Cvičící:
Jan Klesa
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět navazuje na Konstrukci letadlových motorů I. Je zaměřen na konstrukci reduktorů a jejich výpočet, včetně silových soustav lopatkových letadlových motorů (LLM). Na příkladech motorů používaných v ČR jsou vysvětleny zásady návrhu LLM. Součástí výuky konstrukce je detailní seznámení s činností mazacích, palivových a spouštěcích soustav LLM. Student bude seznámen s problematikou rozvoje letecké techniky ve spojitosti s nově používanými materiály i konstrukčními prvky v leteckých motorech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Konstrukce vstupní a výstupní soustavy LLM. Konstrukční řešení vstupních soustav jednotlivých typů leteckých lopatkových motorů – podzvukové vstupní soustavy. Úpravy vstupních soustav s ohledem na zamezení vzniku námrazy a vniknutí nečistot do motoru.

2. Konstrukce nadzvukových vstupních soustav.

3.-4. Konstrukce reduktorů. Základní požadavky na reduktory turbovrtulových a turbohřídelových motorů. Planetový reduktor, diferenciální reduktory. Požadavky na převodové ústrojí pro pohon agregátů. Konstrukční uspořádání převodových skříní.

5. Konstrukce LLM používaných v ČR. Podrobné seznámení studentů s konstrukčním řešením leteckých lopatkových motorů používaných v ČR.

6.-7. Silové soustavy LLM. Pevnostní výpočty tenkostěnných skříní. Výpočty spojovacích přírub statorových částí LLM. 8.-9. Mazací soustavy LLM. Základní požadavky na mazací soustavy LLM a jejich uspořádání. Konstrukční části mazacích soustav a výpočet jejich hlavních rozměrů. Výškovost mazací soustavy.

10.-11. Palivové soustavy LLM. Základní požadavky na konstrukční uspořádání palivové soustavy. Konstrukce částí palivové soustavy a jejich průtokové charakteristiky. Návrh palivové soustavy LLM.

12. Spouštěcí soustavy LLM Průběh spouštěcího cyklu LLM. Konstrukční uspořádání spouštěcí soustavy. Výpočet požadovaného výkonu startéru. Automatizace spouštěcího cyklu.

13. Perspektivy vývoje LLM. Možnosti a perspektivy vývoje LLM z hlediska konstrukčního řešení, použití nových materiálů a technologie výroby jejich částí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Cohen, H., Rogers, G. F. C., Saravanamuttoo, H. I. H., Straznicky, P. V., Nix, A.C. : Gas Turbine Theory. 7th edition. Pearson 2017. IBSN 9781-292-09309-3.

Adamec, J. , Kocáb, J.: Letadlové motory. 3. vydání, Praha, Corona, 2020. ISBN 978-80-86116-94-5.

El-Sayed, A.,F. : Fundamentals of, Aircraft and Rocket Propulsion. Springer 2016, ISBN 978-1-4471-6769-9.

Mattingly, J., D., Heiser, W., H., Pratt, D., T., Boyer, K., M., Hakenova, B., A., Aircraft Engine Design. AIAA, 2018. ISBN 978-1-62410-517-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-209
Klesa J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna KA209 12122
místnost KN:A-209
Klesa J.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA209 12122
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7566206.html