Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pístové letadlové motory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211156 ZK 4 3P+0C+0L česky
Garant předmětu:
Oldřich Vítek
Přednášející:
Libor Červenka, Vít Doleček
Cvičící:
Libor Červenka, Vít Doleček
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Principy činnosti spalovacích motorů a jejich subsystémů v souvislosti s poznatky z termodynamiky a mechaniky. Konfrontace reálného stroje s idealizací a simulací i experimenty. Popis hoření, výměny náplně válce, přeplňování a hlavních konstrukčních uzlů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Princip práce spalovacích motorů. Dělení SM podle tvorby směsi a přívodu tepla. Elektrochemické zdroje - palivové články. Zákony zachování otevřené termodynamické soustavy. 2. věta, entropie, T-s diagram. Charakteristiky hnacího tepelného stroje a zátěže, stabilita. Tepelné oběhy spalovacích motorů, jejich idealizace a simulace. Stirlingův motor. Výměna náplně válce 4 dobé motory a 2dobé motory. Oběhy spalovacích turbin. Přeplňované motory. Motorová paliva, uhlovodíky a jejich deriváty. Termochemie a fyzikální chemie spalování. Deflagrační, difusní a detonační plamen. Tvorba škodlivin při hoření, jejich měření, odstraňování a zákonná omezení. Diabatická komprese a expanze reálné náplně válce, přestup tepla. Výměna náplně válce. Součinitelé výměny náplně. Regulace momentu motoru. Účinnost a měrná objemová práce (střední tlak) reálných oběhů. Tvorba směsi. Prostředky realizace oběhu motorů s vnějším tvořením směsi. Vstřikovací zařízení zážehových motorů. Zapalovací systémy. Spalovací prostory. Vstřikovací zařízení vznětových motorů a vnitřní tvoření směsi. Spalovací prostory vznětových motorů. Současná řešení variabilních integrovaných systémů spalování. Realizace výměny náplně válce 4dobých a 2dobých motorů. Šoupátkové a ventilové rozvody, časování, variabilní systémy. Energetická („tepelná“) bilance, systém chlazení. Mechanické přeplňování. Spalovací turbiny a turbodmychadla - princip a spolupráce s pístovým motorem. Výkonová rovnováha turbodmychadla. Regulace plnicího tlaku. Optimalizace oběhu přeplňovaného motoru. Mazání spalovacích motorů, mazací oleje. Hluk motorů. Charakteristiky spalovacích motorů - analýza. Stanovení hlavních rozměrů motorů, zákony podobnosti, mechanická a tepelná namáhání. Směrnice pro konstrukci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Macek, J.: Spalovací motory I. ČVUT v Praze 2007, 260 s., 212 obr., ISBN 978-80-01-03618-1

Macek, J. - Mikulec, A.: Přednášky 1 - 14.PPT. Knihovna presentací 12 120. 200 MB

Macek, J.: OBEH.XLS. Knihovna programů 12 120 a 12 241, 1 MB.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-436
Doleček V.
Červenka L.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 436
Út
St
Čt
místnost T4:C2-436
Doleček V.
Červenka L.

10:45–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 436

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7565906.html