Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pevnost letadlové a kosmické techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111110 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Jan Řezníček
Přednášející:
Milan Dvořák, Jan Řezníček
Cvičící:
Milan Dvořák, Jan Řezníček
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti z oblasti mechaniky tuhých a poddajných těles získaných během bakalářského studia. Cílem předmětu je rozšíření znalostí z pružnosti a pevnosti zejména do oblasti leteckých – tenkostěnných konstrukcí s využitím jak klasických postupů, tak i s využitím moderních výpočtových metod.

Požadavky:

Základní znalosti z předmětů Pružnost a pevnost I a II na FS ČVUT v Praze a dále základní znalosti z předmětů Mechanika I., II. a III. na FS ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

•Úvod – opakování základních pojmů zejména z pružnosti a pevnosti a zadání komplexní úlohy (projektu)

•Rozdělení výpočtů dle principu safe-life a fail-safe a způsoby stanovení bezpečnosti konstrukce

•Výpočtové a provozní zatížení, teorie násobků a jejich aplikace ve výpočtech

•Stabilita tenkých obdélníkových desek (panelů) a výpočet dovoleného zatížení a deformací

•Stabilita tenkostěnných konstrukcí při různých zatíženích, počátek ztráty stability a celková ztráta stability

•Tlusté a silně zakřivené pruty – příklady použití a výpočtů s ohledem na jejich zatížení

•Hřídele – ohybová a torzní tuhost a vliv na výpočty vlastních frekvencí při ohybovém a torzním kmitání

•Krouživé kmitání hřídelů z pohledu pružnosti a pevnosti, stanovení přípustných pásem otáček, vliv excentricity

•Krut – volné kroucení tenkostěnných nekruhových profilů, výpočet deplanace příčného průřezu

•Krut – nevolné (stísněné) kroucení tenkostěnných nekruhových profilů, zavedení a využití sektoriální souřadnice

•Krut – nevolné kroucení tenkostěnných nekruhových profilů, teorie deplanace

•Krut – nevolné kroucení, řešení pomocí teorie zkosu a využití metody počátečních parametrů a přenosových matic

•Závěr – shrnutí látky a prezentace a obhájení projektu komplexní úlohy s kritickým zhodnocením výsledků

Osnova cvičení:

Praktické využití základních typů pevnostních výpočtů používaných v leteckých konstrukcích.

Cíle studia:
Studijní materiály:

•Řezníček, J.: Pevnost letadel a motorů, in http://pruznost.unas.cz/PLM_15_16_600.pdf

•Čalkovský, A., Pávek, J., Daněk, V.: Konstrukce a pevnost letadel – 1. díl, učebnice VA Brno, 1984

•Fidranský, J., Růžička, M.: Pevnost a životnost letadel, ISBN: 80-01-02254-4, Vydavatelství ČVUT, 2020

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-136
Řezníček J.
13:15–15:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 136
místnost T4:C2-136
Dvořák M.
15:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 136
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7565606.html